Bildet viser korrekt trykktesting av topplokk. Topplokket
fylles med vann. Deretter kjøres vanntrykk opp til 30 bar.
Ved sprekker fremkommer vannlekkasje, og trykket faller.

Trykkprøving,
Under progress