Kaldsprøyting: Metoden er spesielt godt egnet for roterende eller runde maskindeler, men vil også med fordel kunne benyttes på plane flater.

Varmsprøyting: Oppbygging av sår i aksler, samt oppbygging for store trykkbelastninger. Spesielt godt egnet for reparasjon av ødelagte eller nedslitte maskindeler og pålegging av slitebelegg på nye deler eller verktøy.


 

Termisk sprøyting
Under progress