Metalocking – en enkel innføring
Bildet viser en sprekk i støpegods og hvordan denne kan repareres med Metalocking. For sammenbinding av delene settes Metalocklåser på tvers av sprekken. For å tette sprekken bores hull langs den. Disse gjenges og Metalockbolter skrus ned i hullene. Metalocklåsene sammen med Metalockbolter gir en sterk og tett sammenføying. På steder hvor det er ekstra store belastninger kan Metalocklåsen suppleres med Masterlock som gir en enda sterkere sammenføyning av delene .

Etter at Metalocklåsene og Masterlock er tilpasset og festet, kan overflaten pusses og males. Metalocking er ingen erstatning for sveising, men bygger på helt andre prinsipper som kan anvendes hvor sveising ikke er anbefalt. Metalocking gir ingen deformasjon eller indre spenninger. Reparasjoner kan ofte utføres på stedet uten demonteringer.Typiske fordeler:

• Reparasjon på stedet
• Minimal demontering
• Ingen brannfare
• God Service

Metalocking har bevist sine
fordeler innen en rekke områder.
Shipping, offshore, papir-industri, mekanisk industri, transport og anlegg, gruver og
bergverk.